!
image

Текстове на членове на екипа във Втората проектна книга със статии на български и английски езици „Бедствията. Антропологичният поглед. The Disasters. The Anthropological View”. Ред. М.Маева, Й.Еролова, Е.Цанева. АИ „Проф. М.Дринов“, 2022 (под печат)

 • Маева, М., Еролова, Й. 2022. Предговор към Сб. Бедствията. Антропологичният поглед. М. Маева, Й. Еролова, Е.Цанева. (ред.) 2022. София: АИ „Проф. М. Дринов“ (под печат).
 • Маева, М. „Традиции, бедствие и локална общност.“ В: М. Маева, Й. Еролова, Е.Цанева. (ред.) Бедствията. Антропологичният поглед. 2022. София: АИ „Проф. М. Дринов“ (под печат).
 • Eролова, Й. 2022. Подходи на местните общности за възстановяване от бедствията в Аспарухово (2014) и Хитрино (2016). В: Маева, М., Е. Еролова, Е.Цанева. Бедствията. Антропологичният поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022. (под печат).
 • Elya Tzaneva. Combating Bio-Disasters in Strandzha in Perspective to their Regional Ecological Impact. В: Маева, М., Е. Еролова, Е.Цанева. Бедствията. Антропологичният поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022. (под печат).
 • Стоянова, П. Аспекти от взаимодействието на държавни и доброволчески структури в контекста на наводнението в кв. Аспарухово и аварията в с. Хитрино. В: Маева, М., Е. Еролова, Е.Цанева. Бедствията. Антропологичният поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022. (под печат).
 • Кирилова, А. 2022. Локални бедствия в думи и образи от терена. В: Маева, М. Е. Еролова, Е. Цанева /ред./. Бедствията. Антропологичният поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022. (под печат).
 • Кънев, Ст. Поява и развитие на антропологията на бедствията (общ преглед на някои основни изследвания и концепции). В Сб.: Бедствията. Антропологичният поглед. Ред. М.Маева, Й. Еролова, Е. Цанева, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022. (под печат).

Текстове на членове на екипа в Първата планирана проектна книга – на английски език „Disasters and the Quality of Life”. Ed. by E.Tzaneva /Ed-in-Chief/, M.Maeva, Y.Erolova. CSP, 2022 (forthcoming)

 • Elya Tzaneva. Foreword. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022, 9-22.
 • Stamen Kanev, Elya Tzaneva. Disasters and the Quality of Children’s Lives. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 25-52.
 • Anni Kirilova. Natural Disasters in the “Third Age” – Sociocultural Realities and the Quality of Life. In: Disasters and the Quality of Life. Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022, 53-70.
 • Plamena Stoyanova. Media Image of Roma Community in the Context of Natural Disaster. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 71-92.
 • Magdalena Slavkova. Voices of the Evangelical Roma Coping with a Natural Disaster. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 93-110.
 • Albena Hakova, Elya Tzaneva. A ‘Special’ Disaster and its Effect on the Quality of Life of Local People. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 111-138.
 • Mila Maeva. Migration and the Post-Disaster Well-Being of a Local Community. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 157-184.
 • Yelis Erolova. Post-Disaster Management: Measures and Assessments (Case Studies of Asparuhovo and Hitrino, Bulgaria). In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, (In print), 2022, 223-250.

Списък на архивираните теренни материали

Като резултат от проведените теренни изследвания екипът на проекта положи основата на „Антропологичен архив на бедствията в България” като нов отделен подархив в АИЕФЕМ. Постъпилите документи с общ обем над 1300 с. /общо теренни материали от четирите дестинации на проекта и обемът от попълнени анкетни карти и анализите им/ са разпределени в 40 архивни единици за текстовите регистрации; постъпили са над 20 визуализирани свидетелства, съдържащи повече от 300 кадъра. Посетените селища са 6 града и 19 села. Над 250 са интервюираните хораСписък с предадените арфивни материали можете да намерите тук.

Представяне на изложбата „Четири локални бедствия в България (Етнологичният поглед)“ в с. Хитрино

На 10 декември 2021 г. в сградата на читалище "Пробуда 1929" в с. Хитрино беше представена изложбата "Четири локални бедствия /Етнологичен поглед/". Тя е подготвена в рамките на научния проект „Локални бедствия и качество на живот“, финансиран от фонд "Научни изследвания" (ДН 20/5 от 11.12.2017 г.). Доц. д-р Мила Маева представи работата на екипа. Изложбата е подготвена от гл. ас. д-р Пламена Стоянова и докторант Стамен Кънев. На представянето присъства зам.-кметът на общината Илхан Ахмед.

Благодарим на секретарката на читалището Светлана Борисова за гостоприемството!

Благодарим и на общината и на жителите на селото за подкрепата при проучванията ни! 

Представяне на изложбата „Четири локални бедствия в България (Етнологичният поглед)“

На 25 октомври 2021 г., в навечерието на разделния християнски празник Димитровден, екип на проекта „Локални бедствия и качество на живот“ представи пред обществеността на град Малко Търново своята пътуваща фотографска изложба под наслов „Четири локални бедствия в България (Етнологичният поглед)“. Това е третата дестинация, където изложбата гостува, след откриването й през м.май т. г. в ИЕФЕМ и показването й в кв. Аспарухово, гр. Варна, и град Перник. Изложбата се представи пред Музея в града със съдействието на Община Малко Търново и Историческия музей. На събитието присъстваха Председателят на Общинския съвет на града Дочо Войков и зам. кметът Тонка Стоева, както и около 30-тина граждани. Тя бе включена в мероприятията за празничния ден на града – неговото освобождение през 1913 г. и екипът на проекта участва в съответните отбелязвания. Кратко слово за проекта, находките на екипа в района на Странджа и подготвянето на изложбата бе изнесено от доц. д–р Еля Цанева, а членовете на групата – гл. ас. д–р Йелис Еролова, гл. ас. д–р Пламена Стоянова и докторант Стамен Кънев, отговориха на въпроси на присъстващите.

Благодарим на местната власт и на жителите на града за топлото посрещане!

 

Ново представяне на резултатите от проекта в гр. Перник

На 7 септември 2021 г. екипът на проекта в състав доц. д-р Еля Цанева и докторант Стамен Кънев подредиха и представиха фотоизложбата „Четири локални бедствия (Етнологичният поглед)“ във фоайето на Регионалния исторически музей в гр. Перник. Събитието бе открито от директора на музея Милан Миланов, последван от кратък разказ за изследователската дейност по проекта от доц. Цанева. Тя даде интервю за местната телевизия и отговори на въпроси на публиката. Екипът благодари за съдействието и гостоприемството на директор Миланов, на художничката Гергана Николова и на колектива на музея.
Изложбата ще посреща в продължение на 2 седмици всички посетители на музея. 

Финално теренно проучване в кв. Аспарухово и представяне на резултатите от работата по проекта

Членовете на екипа - Мила Маева, Йелис Еролова, Анни Кирилова за последен път в рамките на проекта посетиха квартала и проведоха проучване там. В периода 15-21 юни 2021 г. те отново се срещнаха с представители на общността и местните власти и обсъдиха как виждат бедствието вече няколко години след него. По време на престоя си екипът представи изложбата "Четири локални бедствия в България. Етнологичен поглед". Също така изследователите присъстваха и на отбелязването на годишнината от наводнението. 

Изложба, посветена на бедствията

В рамките на проекта гл. ас. д-р Пламена Стоянова и докторант Стамен Кънев подготвиха изложба, посветена на четирите изследвани бедствия. Тя включва снимки на пострадалите хора, на изследователите, които проведоха теренни проучвания, както и архивни кадри и медийни публикации. Изложбата ще бъде открита на 11 май 2021 г. от 17.30 г. във фоайето на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на ул. "Московска" 6A и ще бъде достъпна до 11 юни. Тя може да се разгледа и онлайн

Програма на международната конференция "Етнография на бедствията"

 На 11 и 12 май 2021 г. в гр. София ще се проведе международната конференция на тема „Етнография на бедствията“, която ще събере учени от 11 държави от Европа и Азия. В рамките на събитието ще бъде открита фото изложба и нова архивна сбирка, посветена на бедствията.

Програмата на конференцията е достъпна тук.

Събитието ще се проведе в хибриден формат.

Резюмета на докладите са достъпни онлайн.

Линк за достъп може да се заяви на следния e-mail: localdisasters@gmail.com.

Предварителна програма на международната конференция "Етнография на бедствията"

Организационният комитет на конференцията в състав доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Мила Маева и гл. ас. д-р Йелис Еролова подготви предварителната програма на международната конференция "Етнография на бедствията", която ще се проведе на 11 и 12 май 2021 г. в зала 19 на ИЕФЕМ - БАН на ул. "Московска" 6А и онлайн. Можете да я разгледате тук.

При желание за е-присъствие можете да получите достъп на нашата електронна поща localdisasters@gmail.com!

Call for papers for International Conference: ‘ETHNOGRAPHY OF DISASTERS’, Sofia, Bulgaria May 11–12, 2021

The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences is pleased to announce its forthcoming international conference ‘Ethnography of Disasters’, planned to be held 11th–12th of May 2021 in Sofia, Bulgaria.

In the conditions of increasing and dramatic occurrence of disasters of different nature, scale and consequences in people's lives, the social sciences and humanities are intensively forming new research fields searching for scholarly solutions to prevent and overcome the crisis situations. We invite scholars and researchers from all areas of humanities and social sciences to participate in an inter- and multi-disciplinary discussion on historical and contemporary research into disasters, hazards and catastrophes. Their contributions would be preferably based on ethnographic or related field investigation, but we also welcome theoretical and summarising constructs. The conference is aimed at gathering studies on various disaster categories: natural, biological and technological, but also concentrating on disaster management and planning, recovery, evacuation and migration, and their cultural impact on local, national or global levels. We are looking еspecially to receive interpretations on a symbiosis between ethnography, quality of life and disaster studies.

The conference is into the frameworks of the project “Local Disasters and Quality of Life: Cultural Strategies in Overcoming Natural, Technological and Biological Disasters” (2017-2021) (DN 20/5 – 11.12.2017, funded by the Bulgarian Science Fund – Ministry of Education and Science). Working languages of the conference: Bulgarian and English.

An abstract (between 200 – 250 words) along with a proposed title, five keywords, the author’s full name, e-mail, institutional and disciplinary affiliation and a short biography should be sent by January of 31st 2021 to the following email: localdisasters@gmail.com.

Participants will be informed about the outcome of the Organizing Committee selection process no later than 15th of February 2021.

Selected papers will be invited for publication.

Please note that while there is no participation fee, the Organizing Committee does not cover travel and accommodation.

We advise future participants to search for potential financial support from their respective institutions, academic exchange programs, etc.

The Organizing Committee carefully follows the local and international restrictions on travel, public gatherings, and workplace closures, of possible limited interactions in the coming months and year. The participants will be notified about any changes in the above-stated plans, to minimise the risks around the COVID–19 pandemic.

We are looking forward to receiving your proposals!

Organizing Committee: Assoc. Prof. PhD Elya Tzaneva, Assoc. Prof. PhD Mila Maeva, Assist. Prof. PhD Yelis Erolova

Брошура, посветена на проекта и проучванията на екипа

Екипът подготви и публикува брошура, която представя кратко дейностите по проекта. В нея са описани проучванията, посветени на четири бедствия - земетресението в Перник, шапа в Странджа, наводнението в кв. Аспарухово и влаковата катастрофа в с. Хитрино. Тя е достъпна онлайн тук.

Проучвания в Пернишко за последиците от земетресението от 2012 г.

 Проучванията на качеството на живота след земетресението в Пернишко (22.05.2012 г.) и културните стратегии за преодоляване на последиците продължават. В продъжение на няколко дни екип на проекта в състав доц. д-р Еля Цанева, гл. ас. д-р Анни Кирилова и докторант Стамен Кънев провежда теренно проучване по темата в пострадалия район.

Широкомащабно проучване на епидемиите в Странджа

 Изследванията на социоикономическите и културните посдедици на шапната епидемия и на последвалите вълни от болести по животните в Странджа продължават. Членове на екипа - доц. д-р Мила Маева, гл.а с. д-р Анни Кирилова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова, гл. ас. д-р Йелис Еролова и докторант Стамен Кънев, направиха проучвания по темата в редица населени места - гр. Средец, с. Момина църква, гр. Малко Търново, с. Кости, с. Граматикова, с. Близнак, с. Индже войвода, с. Визица, с. Звездец, с. Синеморец и с. Резово, за краткия период от 9 до 15 юли 2020 г.

Теренно изследване в кв. Аспарухово, гр. Варна

 Екипът на проекта продължава своите проучвания в кв. Аспарухово, гр. Варна. В периода 16 - 23 юни 2020 г. доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Пламена Стоянова, гл. ас. д-р Йелис Еролова и докторант Стамен Кънев провеждат своите изследвания, свързани с наводнението, сполетяло квартала през 2014 г. Екипът присъстват на отбелязването на трагичната дата.

Онлайн среща на екипа

След известно прекъсване на сбирките по проекта на 5 май 2020 г. се проведе електронна среща на екипа. Бяха обсъдени следните задачи, свързани с работата: 

1. Информация за медийната ни активност през периода на извънредното положение;

2. Представяне на изготвената от екипа брошура, представяща проекта и първоначалните резултати от работата;

3. Финансово-счетоводни въпроси.

Медийно представяне на резултатите от проекта

Актуалността на темата на проекта и резултатите от работата на екипа привлякоха интереса на различни медии в страната в периода на извънредното положение в страната. Резултатите от работата на екипа бяха представени пред широката общественост в три публикации по темата във водещи медии - в dir.bg (интервю 1 и интервю 2 с доц. д-р Еля Цанева, ръководител на проекта) и във в. 24 часа.

Доц. Цанева даде и пространно интервю за Българското национално радио по темата, което можете да чуете тук

Поредна работна среща на екипа

На 26 февруари 2020 г. се проведе нова работна среща на екипа. Дневният ред беше следният:

1. Обсъждане на административни въпроси;

2. Обсъждане на следващите срещи на екипа;

3. Обсъждане на списания за публикуване;

4. Обсъждане на издаването на брошура по проекта;

5. Разпространение на резултатите;

6. Разни.

Покана за семинар

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар по проект „Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“.

Доц. д-р Албена Накова (ИФС - БАН) ще изнесе лекция на тема: „Социологичен анализ на анкети от райони на бедствия – кв. Аспарухово, с.Хитрино, г.Перник“.

Заповядайте на 26 февруари от 11 ч. на ул. "Московска" 6А, в стая 103!

Първа работна среща за втория етап на проекта

 На 17 декември 2019 г. започна работата по втория етап на проекта. Беше проведена първата работна среща на екипа при следния дневен ред

1. Представяне на работата по втория етап на проекта

2. Обсъждане на темите и задачите на всеки член на екипа

3. Обсъждане на план-програма и краткосрочни задължения за работа по проекта

3. Изработване на брошура на проекта

4. Финансови въпроси

5. Разни.

Проектът бе представен в рамките на "Нощта на учените" в ИЕФЕМ - БАН

 Ръководителят на проекта "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи" доц. д-р Еля Цанева представи работата и актуалността на темата в рамките на Европейската нощ на учените в ИЕФЕМ - БАН на 27 септември 2019 г.

Представяне на проекта в "Седмицата на бенефициантите на ФНИ"

На 1 юли 2019 г. проектът беше представен от неговия ръководител доц. д-р Еля Цанева в рамките на "Семицата на бенефициентите на ФНИ". Тя описа целите и задачите и се спря върху основните постижения през първия етап. Идеята и резултатите бяха посрещнати с голямо въодушeвление сред публиката. Повече за представянето можете да видите тук. Презентацията на доц. Цанева е достъпна тук.

Теренно проучване в Странджа

В периода 2-9 юни 2019 г. доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Петя Банкова и докторант Стамен Кънев проведоха теренно проучване в района на община Средец, област Бургас. Изследването беше насочено към спомена за шап-а от 2011 г. в Странджа планина. Бяха взети интервюта и анкети от местни жители и животновъди. Екипът обследва част от архивите по темата в Регионален държавен архив – Бургас и прегледа част от местния периодичен печат в гр. Средец и Бургас.

Участие в конференция "Детето, децата, детството (Етнокултурни аспекти)"

 На 1 и 2 юни 2019 г. част от екипа на проекта взе участие във Втората национална конференция „Детето, децата, детството (Етнокултурни аспекти)", която се организира в Сопот от Къща музей „Иван Вазов“ и Центъра за етнология и културна антропология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Доц. д-р Еля Цанева изнесе доклад, с който представи проекта и неговата важност за обществото и по-специално за децата. Доц. д-р Петя Банкова представи „Децата, преживяващи бедствие, през погледа а етнолога“. Докторант Стамен Кънев представи темата „Обучението за защита при бедствия и аварии в българското училище през XXI век“.
Благодарим на организаторите!

Теренно проучване в с. Дивотино

 На 22 май 2019 г. членовете на екипа - Еля Цанева, Петя Банкова и Стамен Кънев, посетиха с. Дивотино, което беше едно от най-пострадалите населени места от земетресението през 2012 г., и присъстваха на курбана там. Видео от курбана е достъпно тук.

Работна среща по проекта

На 28 март 2019 г. се проведе поредната среща по проекта със следния

Дневен ред:

1. Представяне на теренните резултати от проучването в с. Хитрино и гр. Шумен;

2. Уточняване на графиците за последните терени от първата част на проекта;

3. Състояние на обработката на теренните материали дотук;

4. Финансови въпроси;

5. Разни

Ново теренно изследване в с. Хитрино и гр. Шумен

В периода 11-27 март 2019 г. бе проведено проучване в село Хитрино, Шуменско. Доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Пламена Стоянова и гл. ас. д-р Йелис Еролова осъществиха интервюта с още представители на администрацията на община Хитрино, кмета на селото, ръководителя на ФК "Хитрино" и още местни хора преживяли бедствието или помогнали за справяне на кризисната ситуация в първите месеци. Реализирани бяха срещи с жители интервюирани при предишни проучвания, и се проследи развитието на проектите за възстановяването на селото.

Екипът работи и в архива в гр. Шумен върху материали за историята на селото. Беше реализирана и среща с директора на РДПБЗН в Шумен. 

Среща с председателя на Български червен кръст

На 6 февруари 2019 г. доц. Еля Цанева и гл. ас. Анни Кирилова се срещнаха с Председателя на Български червен кръст проф. д-р Красимир Гигов. На срещата бе договорено сътрудничество и взаимомощ при реализацията на проекта и представяне на резултатите.

Работна среща по проекта

На 23 януари 2019 г. се проведе организационната сбирка по проекта. Беше обсъдена работа и планирането на теренните изследвания. Доц. д-р Мила Маева представи две публикации с отношение към темата на проекта. Гл. ас. д-р Анни Кирилова говори за налични материали по темата в някои институтски и др. архивни сбирки.        

Теренно изследване в гр. Шумен и с. Хитрино

Част от екипа на проекта проведе проучване в гр. Шумен и с. Хитрино, Шуменско, в което на 10 декември 2016 г. се случи тежък железопътен инцидент. Представители на екипа присъстваха на възпоменатието на жертватите. В периода от 9 - 15 декември 2018 г. доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова и докторант Стамен Кънев осъществиха наблюдения, срещи и анкети сред местната власт, институциите, както и сред жителите на селото.

Теренно изследване в кв. "Аспарухово"

В периода от 4 до 9 декември 2018 г. Пламена Стоянова и Стамен Кънев проведоха теренно проучване в кв. „Аспарухово“. Те осъществиха срещи с местни жители, направиха анкети, подадоха документи за достъп до статистическа информация в община Варна. В рамките на терена бе заснет и видеоматериал от видимата част на недоизграденият отводнителен канал в кв. Аспарухово, а също и пътят на наводнението от 2014 г. Заснети са и облагородените части на квартала след бедствието. Проверен бе слух от ромската част на квартала за некачествено свършена работа по изграждането на отводнителния канал в този район. За целта се влезе в канала и вътрешността бе заснета. Кадрите ще послужат за сглобяване на кратък презентационен филм в края на проекта.

Участие в конференция „Екология и гражданско общество“

На 23 ноември 2018 г. доц. д-р Еля Цанева и гл. ас. д-р Йелис Еролова – участници в екипа на научно-изследователския проект „Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“, представиха резултатите от своята работа  национална научна конференция на тема: „Екология и гражданско общество“, организирана от Центъра за исторически и политологически изследвания и фондация "Солидарно общество"  и с подкрепата на представителството на Россотрудничество в България в Руския културно-информационен център в гр. София. Основните теми, които бяха дискутирани на научния форум бяха: взаимодействието между природата, обществото и икономиката, екологичната култура и екологичното съзнание, ролята на държавните и неправителствените организации в опазването на екосистемата. 

Доц. Цанева представи доклад на тема “Локални бедствия и качество на живот в контекста на културната екология (Представяне на научен проект и някои предварителни впечатления от терена)”. Презентацията на гл. ас. Еролова бе посветена  на етносоциалните последици от наводнението в кв. „Аспарухово“, гр. Варна през 2014 г. Докладите от конференцията ще бъдат достъпни до по-широка аудитория в електронен и хартиен вариант.

Теренно проучване в кв. Аспархуво, гр. Варна

В периода 10 - 16 септември 2018 г. доц. д-р Мила Маева и гл. ас. д-р Йелис Еролова проведоха теренно изследване в кв. Аспарухово, гр. Варна. Бяха реализирани срещи и интервюта с хора, пострадали от наводнението през 2014 г. Екипът се срещна с представители на читалището, на Българската православна църква и протестантски църкви – църква „Сион“ и евангелска баптистка църква, разположени в квартала. Изследователите присъстваха на шествие за Кръстовден, на протестантска конференция и на детско представление в квартала.

Участие в международната конференция с международно участие „Destiny of Traditions“ (16-18 ноември 2018 г.) в гр. Кюстендил

В периода 16-18 ноември 2018 г. в град Кюстендил се проведе научна конференция с международно участие под надслов „DESTINY OF TRADITIONS“. Тя бе организирана от нашите колеги етнолози и фолклористи от СУ „Св. Климент Охридски“ и в нея взеха участие представители на различни академични и университетски институции от страната и чужбина, както и от НИМ. Участниците в проект „Локални бедствия и качество на живот“ имаха значимо присъствие на това научно събитие. 

Ръководителят на проекта – доц. д-р Еля Цанева, представи доклад на тема „Някои антропологични прозрения в социално-културната динамика и устойчивост (Възможно ли е да се изгради адаптивна стратегия, основана на традиционните подходи в животновъдството - случаят с чумата в Странджа през 2008 г. “, в който очерта основните насоки, в които протичат съвременните изследвания в областта „Антропология на бедствията“.

Доц. д-р Мила Маева, представи своите най-нови проучвания върху взаимовръзките между традициите, бедствията и локалните общности. Нейните изводи са базирани на теренните проучвания, направени в кв. Аспарухово, Варна.

Доц. д-р Петя Банкова представи своя доклад на тема: „Между традицията и съвременността. Житейски стратегии за оцеляване“, в който очерта някои аспекти на индивидуалните житейски сценарии за справяне с бедствия по примера на епидемията от шап в Странджа през 2011 г.

Теренно изследване в Странджа

Екипът за теренни проучвания в Странджа - Еля Цанева, Петя Банкова и Стамен Кънев, започнаха своите изследвания в региона в 27 септември – 11 октомври 2018 г. Те посетиха големите огнища, засегнати от шапа. Бяха осъществени срещи с представители на местната власт и местни хора, включително и живодновъди в гр. Царево, с. Синеморец, с. Граматикова и с. Кости. 

Теренно изследване в гр. Перник и община Перник

Ръководителят на проекта Еля Цанева, заедно със Стамен Кънев проведоха изследване, посветено на земетресението в г. Перник и община Перник през периода 25 септември – 1 октомври 2018 г. Те се срещнаха с представители на местната власт, читалища, и училища. Бяха проведени срещи и интервюта с местни жители. Екипът разшири ареала на изследването като бяха обхванати и селата Мещица, Бела и Витановци. 

Сондажното изследване в Странджа

 Петя Банкова, член на екипа на проекта, проведе сондажно проучване в периода от 22 септември до 26 септември 2018 г. Тя посети Царево, Синеморец и Резово. По време на престоя беше представен проекта и бяха направени срещи с местните власти и пострадали от шапа животновъди. 

Участие в международната годишна академична конференция на Gypsy Lore Society (4-6 септември 2018 г.) в Букурещ, Румъния

Част от екипа на проекта „Локални бедствия и качество на живот: културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“ взе участие в международната годишна академична конференция на Gypsy Lore Society, която се проведе в Букурещ, Румъния, в периода 4 - 6 септември 2018 г. По предложение на гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова  и докторант Стамен Кънев организаторите обособиха специален панел „A Natural Disaster and the Social Repercussions”.

Гл. ас. д-р Йелис Еролова изнесе доклад на тема „The „Roma“ of Asparuhovo – Flood Disaster Victims or Culprits?“. В него тя направи ретроспективен анализ на събитията около наводенението в кв. „Аспарухово“ във Варна. Насочи вниманието на публиката към резултатите от изследването си за влиянието на държавните институции и медиите върху обществените нагласи към ромското население на квартала непосредствено след бедствието.

Гл. ас. д-р Пламена Стоянова представи доклад на тема „The Media Image of "Roma" in Bulgaria in the Context of the Flood Disaster in Asparuhovo.“ Тя направи анализ на ролята на медиите в изграждането на образа на ромите сред останалата част от българското общество, в контекста на природното бедсвие в кв. Аспрарухово.

Докторант Стамен Кънев презентира темата „Local Natural Disasters and their Impact on the Quality of Life of the Roma Population (According to Field Materials from the Bulgarian Black Sea Coast)”. Той представи резултатите си от теренно проучване, проведено през месец август в кв. Аспарухово“. Обобщи личните истории на трима свои събеседника, които добре описват променяната в качеството на живота на жителите на квартала – както роми, така и българи.

Докладите и презентациите от конференцията скоро ще да бъдат достъпни на сайта на проекта: http://blokbg.org/home.

Работна среща през юли 2018 г.

На 10 юли 2018 г. се проведе поредната среща по проекта.

Дневен ред:

1. Представяне от доктор Джау на работата, темите и методите на изследване в Minzu University of China (предишен Central University of Nationalities).

2. Представяне на д-р Йелис Еролова на сондажните проучвания в кв. Аспарухово – Варна и с. Хитрино от края на юни и началото на юли.

 

Сондажно проучване в с. Хитрино и гр. Шумен

В периода 01 - 04 юли 2018 г. гл. ас. д-р Йелис Еролова посети гр. Шумен и с. Хитрино. Тя установи контакти с общинските власти в с. Хитрино и Областна администрация – Шумен. Също така посети градската библиотека в гр. Шумен. Беше изготвена справка относно медийните публикации за бедствието.

Сондажно проучване в кв. Апарухово, гр. Варна

В периода 27 юни – 01 юли 2018 г. гл. ас. д-р Йелис Еролова и гл. ас. д-р Пламена Стоянова проведоха сондажно проучване в кв. Аспарухово, гр. Варна. Бяха установени контакти с местните власти и общности, читалището, БЧК-Варна. Посетени са Етнографски и Исторически музей, Държавния архив, Градска библиотека в гр. Варна. Колегите направиха преглед на различен тип литература и източници относно създаването на квартал „Аспарухово“, демографски данни, наводнението през 2014 г., медийни публикации и дарения. Проведени бяха и няколко интервюта и бяха установени контакти с местни жители, които биха подпомогнали провеждането на още интервюта сред други техни съкварталци. Очертаха се и основните теории за причините на бедствието и последиците върху населението.

Сондажно проучване в гр. Перник и региона

 Част от екипа на проекта проведе своето сондажно проучване в гр. Перник и околните села в периода 16-18 юли 2018 г. Доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Петя Банкова и докторант Стамен Кънев се срещнаха с представителите на основните институции на местната власт, работиха в архива и библиотеката и направиха интервюта по темата, свързана със земетресението през 2012 г.

Нов семинар в рамките на проекта

 Нова работна среща с обучителен семинар по проекта се проведе на 20.06.2018 г. от 11 ч. в стая 103 на ул. "Московска" 6А. На него доц. д-р Петя Банкова говори за медийното отразяване на шапа в Странджанско. Повече за презентацията вижте тук.

Работна среща по проекта

На 5 юни 2018 г. беше проведена поредната работна среща по проекта.

Дневен ред:

 1. 1. Уточняване начините и обемите на отчетност за извършената работа досега;
 2. 2. Организация на предстоящата сондажна и основна теренна дейности.
 3. 3. Разни.

Семинар и работна среща в гр. Кюстендил

На 21-23 май 2018 г. екипът на проекта проведе семинар и работна среща в гр. Кюстендил. На нея се реализираха две основни лекции и 3 съпътстващи презентации. Доц. д-р Албена Накова от ИИОЗ – БАН изнесе лекция върху качеството на живот, а доц. д-р Цветана Манова от РИМ – Перник представи своето изследване върху земетресението на в гр. Перник през 2012 г. По време на семинара гл. с. д-р Ани Кирилова говори за теренните материали, които се съдържат в архива на ИЕФЕМ – БАН върху четирите изследвани топоса. Докторантите Стамен Кънев и Христинка Башева се спряха върху бедствията в гр. Перник и с. Хитрино и медийното им представяне. Екипът обсъди терминологичните и теоретичните рамки на проекта.

Трета годишна среща на Центъра за изучаване и управление на риска при бедствия към Съвместния Изследователски център на Европейската комисия (26-27 април 2018 г.)

Стамен Кънев, докторант в ИЕФЕМ и член на екипа на проект "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи", посети срещата за изучаване и управление на риска при бедствия и аварии, която се проведе в гр. София. Неговите впечатления можете да намерите тук.

Провеждане на трети семинар и работна среща

 Поредната сбирка на обучителния семинар на проекта "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи" се състоя на 26 април, четвъртък, 2018 г. от 11.00 ч. в стаята на секция "Балканска етнология" на ул. Московска 6А.

Темата бе "Наводнението в Аспарухово – причини, следствия и изводи: отражение в медиите и онлайн информации" с докладчик гл. ас. д-р Пламена Славова.

След семинара екипът се срещна за поредната си работна среща по проекта.

Провеждане на втори семинар и работна среща

Втората лекция от обучителния семинар по проекта на ФНИ за локалните бедствия и качеството на живот ще се състои на 15 март, четвъртък, 2018 г. от 14.00 ч. в стаята на секция "Балканска етнология" на ул. Московска 6А.

Темата е "Методически насоки за етнологично проучване на локалните бедствия - поуките от два изследователски случая" с докладчици доц. Е.Цанева /основна презентация/ и аспирант Стамен Кънев /съпътстваща/.

Презентация на лекцията можете да погледнете тук.

След семинара се проведе среща на екипа и беше обсъдена работата на екипа, техническото обезпечаване и медийното представяне на дейността..

Провеждане на обучителен семинар

 На 15 февруари 2018 г. се откри обучителният и теоретико-методическият семинар на проекта "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи" и провеждането на първата лекция от семинара на проекта:

Тема: "Социално-антропологично проучване на локалните бедствия в България - мотиви за поставяне на темата, общи теоретични и методически проблеми".

 Лектор бе ръководителят на проекта доц. д-р Еля Цанева.

Презентация на лекцията можете да намерите тук

Провеждане на втора работна среща на екипа

 На 14 февруари 2018 г. се проведе втора работна среща на екипа на проекта със следния

Дневен ред:

 1. 1. Обсъждане на текущи въпроси за работа по проекта.
 2. 2. Обсъждане на теренните изследвания;
 3. 3. Обсъждане на новите работни срещи и семинари;
 4. Разни.

Провеждане на първа работна среща на екипа

 На 23 януари 2018 г. се проведе първата работна среща на екипа със следния

Дневен ред:

 • Представяне на проекта;
 • Обсъждане на темите и задачите на всеки член на екипа;
 • Обсъждане на план-програма и краткосрочни задължения за работа по проекта;
 • Разни.