!
image

Публикации

Сборници и тематични книжки

Статии и студии

  • Банкова, П. 2020. Децата, преживяващи бедствие, през погледа на етнолога. – В: Карамихов, М. и Петрова, Б. (съст.) Градиво за изследване на детето, децата, детството. Т. 2, Велико Търново: Фабер, 243-254. 
  • Банкова, П. 2021. Да живееш близо до границата. Да оцеляваш отвъд границите. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 3. ISSN 1314-0256 (под печат).
  • Банкова, П. 2021. Детските страхове и тревоги по време на извънредното положение, причинено от пандемията от Covid 19. – Б. Петрова (съст.) Детето, децата, детството. Етнокултурни аспекти. Т. 3. Велико Търново: Фабер (под печат)
  • Стамен Кънев. Създаване на два паметника на природно бедствие (по теренни материали от варненския кв. „Аспарухово“).
  • Еrolova, Y. 2019. Ethnic and Social Challenges of Post-Disaster Housing: Case Studies of Asparuhovo and Hitrino, Northeast Bulgaria. In: T. Murat (ed.). The 2nd Kurultai of the Endangered Cultural Heritage. Constanta: Anticus Press, ISSN 2668-3474, pp. 91-102.