!
image

Теренни екипи:

  • Първи теренен екип: доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Петя Банкова, гл. ас. д-р Анни Кирилова и докторант Стамен Кънев ще извършват теренни изследвания в гр Перник и в района на Странджа;
  • Втори теренен екип: доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова и докторант Христинка Башева ще осъществяват проучвания в с. Хитрино и в кв. Аспарухово, Варненско. През втория етап на проекта към този екип се присъедини гл. ас. д-р Магдалена Славкова.