!
image

Добре дошли

Проектът "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични  катастрофи" (ДН 20/5 от 11 декември 2017 г. на фонд "Научни изследвания") се реализира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

Неговата научна цел е основополагане за българската наука на иновативно хуманитарно научно поле „Антропология на бедствията и катастрофите”, с което чрез развитие на научното познание върху сюжета ще се внесе принос към изследователската методология; ще се постигне повишаване на научния капацитет и разширяване на възможностите за професионалната квалификация и академично развитие за опитен и млад научен състав.

Социалната цел е внасяне на аналитичен принос към постигане на адекватна политика за превенция на бедствията, реагиране и ликвидиране на последствията от тях и възстановяване качеството на живота на локалните общности включително чрез опита, идващ от тяхната култура; постигане на конструктивен и ефективен диалог между учените и управленските структури по места за повишаване ефективността на работата им. Конкретното им постигане се предвижда да се реализира чрез: научна конференция; научен семинар в академична среда и по места на срещи с отговорната администрация; тематична изложба в ИЕФЕМ; основополагане на тематична архивна сбирка в рамките на АЕИМ; издаване на тематичен том на английски език с материали на участниците в проекта и научната конференция.